Praktické znalosti o psech: Umíte poskytnout první pomoc?

S poskytování první pomoci se poprvé setkává už dítě na základní škole. Jedná se o dovednost, kterou je dobré znát, byť se v běžném životě s ní člověk často nesetkává. Umíte však pomoci i svému psovi, kdyby se třeba zranil? Víte, jak se psem manipulovat nebo jak mu dát umělé dýchání? Určitě není na škodu se pár základních rad naučit, abyste byli připraveni v situaci, kdy by to váš pes potřeboval.

Výcvik psa v pohodlí domova

Co byste měli znát

Pár zlatých pravidel, která byste měli dodržovat, aby váš pes nebyl vystavený nebezpečí, které by mu mohlo ublížit:

 • pes musí být neustále pod kontrolou (tělesná síla, dodržování základní poslušnosti a v případě psa na volno znalost přivolání)
 • na frekventované komunikaci musí být pes vždy na vodítku a v noci pokud možno být viditelný
 • v létě nenechávejte svého psa v autě, kde by došlo k přehřátí organismu, a ušetřete ho chůzí po rozpáleném asfaltu
 • psa nekrmte vařenými kostmi
 • rozpařeného psa nechladíte ledovou vodou po celém těle, je nutné chladit pouze končetiny, krk a břicho
 • u štěňat dávejte pozor na to, aby nekousala elektrické šňůry; z jejich dosahu odstraňte těžké předměty, na které může dosáhnout, a malé předměty, které může spolknout.

Jaké jsou normální fyziologické parametry u psa?

Určitě je dobré vědět, jakých hodnot dosahují běžné fyziologické parametry, jakými jsou tělesná teplota, tlak, počet dechů a tepů za minutu. Díky jejich znalosti budete moci lépe poznat, kdy váš pes bude potřebovat lékařskou pomoc.

 • tělesná teplota psa je v rozmezí 38-39 °C.
 • dechová frekvence asi 20-30 dechů za minutu u velkých psů, 30-50 dechů u malých psů
 • tepová frekvence 70-100 tepů za minutu u velkých psů, 90-120 tepů za minutu u malých psů
 • stresem tyto hodnoty stoupají

Tepovou frekvenci zjišťujeme na stehenní tepně – pod ohon položíme dlaň na vnitřní stranu stehna a to co nejvíce směrem nahoru. Nyní ohneme prsty okolo předního okraje stehenní kosti a potom posuneme prsty pomalu po vnitřní ploše stehna dozadu tak, aby špička ukazováku klouzala po kůži stehna. Teplotu měříme stejně jako u dětí v konečníku.

Jak převážíme zraněného psa

V případě přenosu psa je vhodné přenést ho v improvizovaných nosítkách. Psa otáčíme podél osy tak, aby hlava byla středem a pes neztrácel přehled o svém okolí.

Mějte na paměti, že v autě je nutné dodržet výměnu vzduchu. Zároveň v něm nekuřte a jeďte pokud možno co nejvíce plynule. Styl jízdy plyn/brzda vede k větším otřesům, což zraněného psa může zbytečně stresovat.  I při řízení vozidla na psa stále klidně mluvte.

Správné držení hlavy psa

Když manipulujete se psem a potřebujete ošetřit jeho ucho nebo oko, je obvykle nutné, aby pes hlavu držel klidně. Nejlépe uděláte, když uchopíte do plných dlaní kůži a podkoží v oblasti koutku tlamy směrem k uchu a přitom předloktím držíte hlavu ve stabilní poloze.

První pomoc v obecných naléhavých situacích

Jsou nenadálé situace, při nichž budete muset vašemu psovi poskytnout první pomoc. Je proto dobré vědět, jak si v nich poradit. Zde uvádíme základní pravidla, která by měl znát každý chovatel.

Uvolňujeme dýchací cesty

Zvíře, jež utrpělo větší úraz, se snadno dostane do komatu, přičemž v bezvědomí často zvrací. Aby se pes přitom neudusil, je nutné mu co nejvíce otevřít tlamu, vytáhnout jazyk a prověřit, zda se tam nenacházejí zvratky, sražená krev nebo hlen. Pokud ano, vše opatrně odstraníte. V případě malého psa je lepší zvednout ho hlavou dolů a jemně s ním zatřást, aby všechny nečistoty vypadly samy. Pochopitelně, že když máte podezření na poranění páteře, tak od tohoto upustíte.

Umělé dýchání při zástavě dechu

Když pes nedýchá, můžete mu poskytnout první pomoc v podobě umělého dýchání. U psa existují dva způsoby:

 • aktivní umělé dýchání – do plic psa se aktivně vpravuje kyslík podobně jako u lidí. Psovi vdechneme do tlamy, respektive i nosu. Přitom oběma rukama uděláte trychtýř okolo celé tlamy psa. Krk musí mít natažený a vdechujete tak, aby se jeho hrudník nadzvedl. Tento postup je třeba opakovat tak dlouho, dokud pes nezačne sám dýchat. Dodržujte frekvenci 1 dech za 2-3 sekundy.
 • pasivní umělé dýchání – do plic psa je nasáván kyslík pasivně, protože předtím došlo ke kompresi hrudníku. Tento způsob je vhodný hlavně pro malá plemena psů. Nárazem komprimujete jednou nebo oběma rukama jeho hrudník (tam kde cítíte žebra), pes leží na boku. Posloucháte, jak se vzduch dostává z dýchacích cest. Potom povolíte, takže se hrudník vrátí zpět do původního tvaru a nasaje vzduch.

Masáž srdce při srdeční zástavě

Srdce je sval, jeho svalová vlákna ho vždy stahují automaticky. Má vlastní centrum podráždění, které aktivujeme zvenčí (princip kardiostimulátoru). Srdce je nutné mezi masáží poslouchat, pokud opět bije, nemasírujete ho, ale nadále posloucháte. Tento úkon má smysl jen jednou a pouze první minutu po zástavě srdce.

Technika masáže srdce

Udeříte pěstí silně na levou stranu hrudního koše nad loktem v oblasti druhého žebra. Sílu úderu musíte přizpůsobit velikosti psa, ale měla by být velká. Přitom lze zlomit žebro, ale v případě funkce má srdce přednost, avšak přesto se tomu snažte vyhnout.

Následuje masáž srdce bezprostředně po úderu. Nárazy tlačíte z vnějšku na srdeční pole, potom povolíte, a to s o něco větší frekvenci než u člověka jednou za sekundu. Sílu musíte přizpůsobit velikosti psa. Srdeční pole se nachází na levé straně hrudníku v pomyslné rovině lokte mezi 3. a 6. mezižeberním prostorem.

 • malí psi (např. yorkshire) -tlačíte palcem, psa položíte na záda, levou rukou uchopíte hrudník
 • střední psi (např bígl) – tlačíte dlaní jedné ruky, síla jde z trupu, pes leží na pravém boku
 • velcí psi (např. ovčák) – tlak oběma rukama položenýma na sobě, síla jde z trupu, pes leží na pravém boku.

Zvracení krve

Pamatujte, že krev vytékající z tlamy nebo nosu může pocházet z průdušnice, jícnu a žaludku.

 • krev pocházející z plic je typicky růžová zpěněná.
 • krev ze žaludku je však většinou černá, protože zoxidovala.

Traumata mozku a míchy

Vznikají převážně po úrazu lebky, když vzniklý tlak nemá kam odcházet. Projevit se mohou z tohoto důvodu teprve až za 1-2 dny.

Poranění ucha a oka

V případě poraněného oka nebo ucha vypláchněte ránu pitnou vodou nebo nejlépe fyziologickým roztokem chloridu sodného a ihned dopravte psa k veterináři. Poraněné ucho většinou silně krvácí. Zde pomůže stálý tlak dlaní a sterilním gázovým tamponem na ránu.

Tonutí psa

V případě tonutí psa zvednete za pánevní končetiny hlavou dolů, nakloníte ho a zatřesete s ním, aby voda mohla vytéct z plic a dýchacích cest. Velké psy položíte z kopce hlavou dolů, aby zadní část těla byla výše. Dýchání povzbudíte silním třesením hrudníku. Pokud je voda příliš studená, psa vysušíte a zavinete do deky.

Torze žaludku

Pod torzí žaludku si musíte představit otočení žaludku o 90 nebo 180 stupnňů, čímž se uzavře jícen před žaludkem a dvanáctníkem. Nemusí se vždy jednat o problém jen u velkých plemen.

Prvními příznaky bývají neúspěšné zvracení a pumpování zvířete. Žaludek se při trávení stále nafukuje. Zhoršuje se dýchání, pes často zaujímá polohu na břiše s nataženými lokty. Je nutná okamžitá navštěva veterináře, kde psa bohužel nemine operační sál. Zároveň ihned lékaři voláme a již hlásíme podezření na torzi! Smrt psa totiž může nastat během několika hodin. Praktické znalosti Frank Lausberg a MVDr. Dominika Švehlová

O Autorce

Klára Kučerová, autorka článku

Klára Kučerová

I naši psi si zaslouží možnost rozvoje aplikací moderních metod v jejich výchově a výcviku. Chci konec vodění psů za pamlskem jako nějaké oslíky za mrkví a chci, aby lidé začali používat svou hlavu a i bez hlubších znalostí či zkušeností jednoduše začali svého psa vnímat!

Když se psem pracuji a učím ho nové cviky, je pro mě důležité se psem hlavně komunikovat. Být důsledná a zároveň poctivá je základním kamenem pro upevnění cviku. Jsem pro postupné zvyšování nároků a umírněných trestů. S tím tedy souvisí jeden povel – jedna odměna nebo naopak jeden trest. Obvykle se při výcviku soustředím na pozitivní stránku psa a zásadně nemotivuji strachem. A funguje to, protože další trénink je zase o pokroku.

Více o autorce:

Facebook stránka

Škola výcviku Ráječek

Kompletní profil autorky

Rate this post

Vaše komentáře a hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *